Pro veřejnost

Máte-li zájem přihlásit své dítě do některého z našich oddílů, kontaktujte vedoucího oddílu (viz Oddíly). S největší pravděpodobností pak prostě přijdete na schůzku a když se dítěti bude líbit, můžete dostat přihlášku a další informace. Další informace o organizaci Junák - český skaut jako takové naleznete také na oficiálních stránkách.

Z povinnosti stanovené Magistrátem hl. m. Prahy si na této stránce dovolujeme informovat, že základní členský registrační příspěvek pro člena střediska mladšího 15 let byl pro rok 2024 stanoven na 1500 korun českých, stejně jako tomu bylo v roce 2023. Dále si dovolujeme informovat, že poplatek za jednu výpravu se obvykle pohybuje mezi 500 a 1000 Kč a poplatek za tábor mezi 3000 a 5000 Kč. Pro tábory uskutečněné v roce 2023 v uvedených termínech byly účastnické poplatky následující: tábor Minnehahy 15. 7. 2023 - 29. 7. 2023 (3200 Kč), tábor 156. oddílu 2. 7. 2023 - 16. 7. 2023 (4100 Kč), tábor Parády, Vlčáků a Letorostu 1. 7. 2023 - 20. 7. 2023 (4000 Kč), tábor Louskáčku 3. 7. 2023 - 15. 7. 2023 (3300 Kč).